Kwiecień 2023 roku przyniósł stosunkowo daleko idące zmiany w Kodeksie pracy. Nowelizacja odświeżyła szereg przepisów i regulacji w zakresie zatrudnienia, wprowadzając tym samym nowe środki ochrony pracownika czy rozszerzając wymiar dostępnego urlopu rodzicielskiego. Zmiany dotyczą także zakresu obowiązków pracodawcy względem osoby zatrudnionej — poniżej omawiamy najważniejsze z nich.

Dodatkowa ochrona pracowników przed zwolnieniem

Od 26 kwietnia 2023 w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony pracodawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojej decyzji, a także do powiadomienia odpowiedniego związku zawodowego — wcześniej taki wymóg dotyczył jedynie umów na czas nieokreślony. W założeniu ma to zwiększyć stabilność zatrudnienia na czas określony. Ponadto pracodawca nie może wypowiedzieć umowy (a także przygotowywać się do zwolnienia pracownika) w czasie trwania oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop rodzicielski, macierzyński lub ojcowski.

Obowiązek informacyjny oraz możliwość domagania się zmiany formy zatrudnienia

W świetle najnowszych zmian w Kodeksie pracy pracodawca ma również obowiązek ułatwienia pracownikowi dostępu do rzetelnej informacji na temat warunków zatrudnienia — w tym zasadach pracy zmianowej, ogólnym wymiarze czasu pracy, a także szkoleniach oraz przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania obowiązków służbowych.

Ponadto pracownik ma również prawo raz do roku wnioskować o poprawę warunków pracy — na przykład poprzez przejście na umowę na czas nieokreślony lub zatrudnienie na pełen etat. W takim przypadku pracodawca powinien przychylić się do wniosku lub podać uzasadnioną przyczynę odmowy.

Nowelizacja wprowadza również zabronione przyczyny zwolnień — te obejmują między innymi jednoczesne zatrudnienie w innej firmie (z wyłączeniem przypadków zakazu konkurencji), wspomniane wyżej wnioskowanie o zmianę warunków pracy, a także domaganie się obowiązkowych szkoleń w ramach czasu pracy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat obowiązków pracodawcy oraz innych aspektach najnowszej nowelizacji przepisów w zakresie zatrudnienia? Sprawdź pozostałe artykuły dostępne w naszym serwisie.