Artykuły prawne

DLA KOGO ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK PRZEZ TRZY MIESIĄCE?

Sejm przewidział pomoc dla części przedsiębiorców pozwalającą na zwolnieniu ich z obowiązku opłacania składek na: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to ma dotyczyć składek należnych za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

handshake

24 EMISJE CZY 1? CZY MOŻNA SIĘ UCHYLIĆ OD UMOWY ZAWARTEJ POD WPŁYWEM BŁĘDU?

Żadna z tych osób nie miała wątpliwości i nie mógł podejrzewać, iż umowa, która została im dostarczona przez kuriera odbiegała w swej treści od ustaleń telefonicznych

SĄD ZASĄDZA ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM OOU

W dniu 31 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w uwzględnił roszczenie właścicieli nieruchomości położonych w strefie B Obszaru Ograniczonego