Dla branży TSL

Posiadam duże doświadczenie w branży TSL. W toku swojej praktyki doradzałam licznym przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.

Dowiedz się więcej

Spedycja

Nasze położenie, dostęp do morza oraz konkurencyjność dla firm spedycyjnych z zachodu, wpłynęły na znaczny rozwój tej branży w ostatnich latach. Nowe technologie, różne formy transportu „skracają dystans” pomiędzy załadowca a odbiorcą. Eksportujemy towary do każdego kraju. Z każdego kraju jesteśmy też w stanie dostarczyć towary do Polski oraz krajów sąsiednich. Dla zleceniodawców często liczy się czas. To właśnie wpłynęło na rozwój innych niż morski sposobów zorganizowania transportu, takich jak transport lotniczy czy też kolejowy. Znacznie rozwija się również segment przesyłek ekspresowych. Jednocześnie w dalszym ciągu dla zleceniodawców liczą się też koszty zorganizowania transportu towarów z miejsca do miejsca. Na co dzień firmy spedycyjne mierzą się z walką o nowe zlecenia oraz konkurencyjność swojej oferty i pozycję na rynku. Szczególnym problemem jest finansowanie działalności, utrzymania odpowiedniej marży na realizowanych zleceniach, ale również długie terminy płatności za realizowane usługi, czy niesumienni kontrahenci. Liczne i skomplikowane przepisy, obejmujące prawo polskie, unijne oraz obowiązujące konwencje, jak również ich zastosowanie w kontekście ogólnych warunków zleceń, warunków zawartych w konosamentach, czy też listach przewozowych powodują, iż sprawne prowadzenie firmy spedycyjnej wymaga wsparcia ze strony profesjonalnych i doświadczonych prawników znających realia branży.

Oferuję Państwu pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi Państwa firmy. W szczególności:

 • przy sporządzaniu umów wykorzystywanych w Państwa działalności oraz analizie, opiniowaniu i wprowadzaniu niezbędnych, korzystnych dla Państwa zmian, w umowach przedstawianych przez Państwa kontrahentów;
 • w przeprowadzeniu audytu umów już zawartych pod kątem ryzyk związanych z ich realizacją oraz sposób zabezpieczenia się przed niekorzystnym ich skutkiem;
 • wspieram w prowadzeniu sprawnej windykacji należności, już na etapie przedsądowym; w przypadku nierzetelnych kontrahentów najważniejsza jest szybkość działania oraz aktywny kontakt z dłużnikiem w celu odzyskania należności, nie czekam na złożenie pozwu a niezwłocznie staram się zobligować dłużnika do spłaty zadłużenia;
 • zabezpieczam interesy firm spedycyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym przed urzędem celnym;
 • ustalam dopuszczalność zastosowania ustawowego prawa zastawu;
 • w ustaleniu optymalnej formy prowadzenia Państwa firmy, w tworzeniu spółek celowych oraz przekształcaniu już istniejących form prowadzenia działalności w bardziej optymalne i dostosowane do potrzeb prowadzonej działalności;
 • analizuję i oceniam ryzyka w związku z posiadanymi gwarancjami.

Przewozy drogowe

Transport drogowy to jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, szczególnie obecnie, kiedy zapotrzebowanie na transport drogowy rośnie, przy jednoczesnej coraz mniejszej rentowności prowadzenia tego obszaru działalności. Na co dzień przewoźnicy drogowi mierzą się z walką o nowe zlecenia oraz konkurencyjność swojej oferty i pozycję na rynku. Szczególnym problemem są wydłużone terminy płatności za realizowane usługi czy niesumienni kontrahenci. Liczne i skomplikowane przepisy, obejmujące prawo polskie, unijne oraz obowiązujące przewoźników konwencje, jak również ich zastosowanie w kontekście ogólnych warunków zleceń transportowych obowiązujących u licznych zleceniodawców powodują, iż sprawne prowadzenie firmy transportowej wymaga wsparcia ze strony profesjonalnych i doświadczonych prawników znających realia branży.

Oferuję Państwu pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi Państwa firmy. W szczególności:

 • przy sporządzaniu umów wykorzystywanych w Państwa działalności oraz analizie, opiniowaniu i wprowadzaniu niezbędnych korzystnych dla Państwa zmian w umowach przedstawianych przez Państwa kontrahentów;
 • w przeprowadzeniu audytu umów już zawartych pod kątem ryzyk związanych z ich realizacją oraz sposobu zabezpieczenia się przed niekorzystnym ich skutkiem;
 • wspieram w prowadzeniu sprawnej windykacji należności, już na etapie przedsądowym; w przypadku nierzetelnych kontrahentów najważniejsza jest szybkość działania oraz aktywny kontakt z dłużnikiem w celu odzyskania należności, nie czekam na złożenie pozwu a niezwłocznie staram się zobligować dłużnika do spłaty zadłużenia;
 • zabezpieczam interesy przewoźników w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • ustalam dopuszczalność zastosowania ustawowego prawa zastawu
 • pomagam w ustaleniu optymalnej formy prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego, tworzeniu spółek celowych
 • kompleksowo doradzam przy uzyskiwaniu wymaganych licencji i pozwoleń,
 • analizuję i oceniam ryzyka w związku z posiadanymi gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Obsługa centrów logistycznych

Dynamiczny rozwój branży logistycznej sprawił, iż obecnie prowadzenie działalności spedycyjnej lub transportowej jest wręcz niemożliwe bez wsparcia logistycznego. Centra logistyczne wspierają wszystkie gałęzie transportu, jak przewozy drogowe, transport kolejowy, lotniczy, morski oraz intermodalny. Funkcjonowanie centrów logistycznych wiąże się z wieloma problemami o charakterze prawnym, poczynając od wynajmu/nabycia obiektów, poprzez zarządzanie nimi po zawieranie złożonych umów magazynowo – dystrybucyjnych

Oferuję Państwu pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi Państwa firmy. W szczególności:

 • w ustaleniu optymalnej formy prowadzenia Państwa firmy, w tworzeniu spółek celowych oraz przekształcaniu już istniejących form prowadzenia działalności w bardziej optymalne i dostosowane do potrzeb prowadzonej działalności;
 • doradztwie prawnym w trakcie procesu nabywania gruntów;
 • w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń administracyjnych;
 • w prowadzeniu negocjacji dotyczących najmu powierzchni magazynowych oraz najmu obiektów;
 • w przygotowaniu umów magazynowych oraz analizie i opiniowaniu już zawartych umów związanych z prowadzeniem centrów logistycznych.

Kontakt

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktowania się w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Siedziba:ul. Strzelców 1A/981-586 GdyniaNIP: 669-229-15-18

Biuro w Krakowie:ul. J. Conrada 3731-357 Kraków

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie). Administratorem danych osobowych jest radca prawny Aleksandra Listosz. Dane kontaktowe: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Listosz ul. Strzelców 1A/9, 81-586 Gdynia, email: listosz.aleksandra@gmail.com