Usługi Radcy Prawnego dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z ciągłym dążeniem do pozyskania nowych kontrahentów, ale również z koniecznością mierzenia się z biurokracją oraz zmieniającymi się przepisami prawa. Często czas, który przedsiębiorca mógłby poświęcić na rozwój swojej firmy, musi tracić na walkę z urzędami, sądami, nieuczciwymi kontrahentami, czy też na negocjowanie szczegółowych zapisów zawieranych umów. Dla wielu przedsiębiorców najistotniejsze jest wynagrodzenie i termin realizacji zlecenia. Potrzebują jednak konsultacji w analizie zawiłych i skomplikowanych pozostałych zapisów umowy, które często decydują o tym, czy finalnie umowa będzie dla danego przedsiębiorcy opłacalna, czy nie.

Dowiedz się więcej

Znajdująca się w Gdyni Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Listosz oferuje porady dla przedsiębiorców oraz pełną obsługę firm działających w różnych branżach. Na tej stronie internetowej mogą Państwo sprawdzić zakres wsparcia dla przedsiębiorstw – po szczegółowe informacje zapraszam do kontaktu.

Zakres świadczonej pomocy

Głównym obszarem działalności kancelarii, jest kompleksowa obsługa prawna firm działających w praktycznie każdej branży. Prowadząca ją Aleksandra Listosz współpracuje między innymi z przedsiębiorcami z branży TSL, zapewniając kompleksowe doradztwo w kwestiach dotyczących prowadzenia działalności związanej z transportem, spedycją i logistyką.

Każda firma, która decyduje się na obsługę w sprawach związanych z prawem, może liczyć między innymi na analizę dostępnych form działalności i poradę w wyborze tej najodpowiedniejszej dla danej sytuacji. Kancelaria zapewnia pomoc w sporządzaniu umów, a także profesjonalny audyt dotychczas zawartych kontraktów. Ponadto udziela wsparcia związanego z windykacją należności, również na etapie przedsądowym.

Porady prawne dla przedsiębiorców są kierowane do wszystkich działalności gospodarczych, niezależnie od branży.

Dlaczego warto korzystać z pomocy radcy prawnego?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy współpraca z kancelarią, powierzenie jej obsługi działalności w kwestiach związanych z prawem oraz korzystanie z porad niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić czas i spożytkować go w bardziej efektywny sposób. Do tego zmniejsza ryzyko popełniania błędów w związku z nieznajomością zawiłości prawa gospodarczego czy handlowego.

Jeśli uważają Państwo, że takie wsparcie jest potrzebne do prowadzenia Waszej firmy, zachęcam do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat mojej Kancelarii – jako radca prawny przedsiębiorstw podchodzę indywidualnie do każdego właściciela działalności gospodarczej.

Oferuję Państwu pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi Państwa firmy. W szczególności:

Pomagam w ustaleniu optymalnej formy prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego, tworzeniu spółek celowych, przekształcaniu przedsiębiorstwa w inną formę prawną, dostosowaną do Państwa potrzeb i kierunku rozwoju firmy.

Sporządzam umowy wykorzystywane w Państwa działalności oraz analizuję, opiniuję i wprowadzam niezbędne, korzystne dla Państwa zmiany w projektach umów przedstawianych przez Państwa kontrahentów.

Przeprowadzam audyty umów już zawartych pod kątem ryzyk związanych z ich realizacją oraz wskazuję sposoby zabezpieczenia się przed ich niekorzystnymi zapisami.

Wspieram w prowadzeniu sprawnej windykacji należności, już na etapie przedsądowym; w przypadku nierzetelnych kontrahentów najważniejsza jest szybkość działania oraz aktywny kontakt z dłużnikiem w celu odzyskania należności, nie czekam na złożenie pozwu a niezwłocznie staram się zmotywować dłużnika do spłaty zadłużenia.

Zabezpieczam Państwa interesy w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych.

Analizuję i oceniam ryzyka w związku z posiadanymi gwarancjami ubezpieczeniowymi, bankowymi, wpłacanymi kaucjami i innymi rodzajami zabezpieczeń.

Kontakt

Osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktowania się w celu umówienia indywidualnego spotkania.

Siedziba:ul. Strzelców 1A/981-586 GdyniaNIP: 669-229-15-18

Biuro w Krakowie:ul. J. Conrada 3731-357 Kraków

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie). Administratorem danych osobowych jest radca prawny Aleksandra Listosz. Dane kontaktowe: Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Listosz ul. Strzelców 1A/9, 81-586 Gdynia, email: listosz.aleksandra@gmail.com