Koniec roku 2021 przyniósł dość daleko idące zmiany w zakresie ubiegania się o ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Choć w kwestii samych przepisów i wymogów nie doświadczyliśmy wielu modyfikacji, rewolucja dotyczy raczej formy składania i rozpatrywania wniosków. Wraz z początkiem grudnia 2021 uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych, który przyjął postać systemu teleinformatycznego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych. Od tej pory wszystkie postępowania upadłościowe prowadzone będą w formie elektronicznej — włączając w to procedurę wnioskowania, prowadzenie akt oraz korespondencję z sądem.

Warto nadmienić, że możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest dostępna tylko dla użytkowników zarejestrowanych w systemie. Może to okazać się kłopotliwe w kontekście osób starczych oraz w inny sposób wykluczonych cyfrowo. Jedną z przeszkód może być także złożenie podpisu elektronicznego. Poniżej przedstawiamy procedurę wnioskowania z podziałem na kolejne kroki.

1. Utworzenie konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

W tym celu wejdź na Portal Rejestrów Sądowych pod adresem https://prs.ms.gov.pl/, a następnie otwórz zakładkę Krajowego Rejestru Zadłużonych. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Oficjalną instrukcję założenia takiego profilu znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

2. Logowanie

Aby zalogować się do serwisu wybierz zakładkę Portal Użytkowników Zarejestrowanych i uzupełnij wszelkie niezbędne dane. W ten sposób zyskasz dostęp do wszystkich rodzajów wniosków obsługiwanych przez system.

3. Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej

Po wybraniu odpowiedniego wniosku wypełnij go w taki sam sposób, jak wersję papierową. Do wypełnionego wniosku należy również dołączyć wszelkie wymagane dokumenty — skany możesz załączyć za pośrednictwem systemu, natomiast oryginały należy wysłać w formie fizycznej już po jego złożeniu.

4. Uiszczenie opłaty oraz podpis elektroniczny

Jednym z dokumentów dołączanych do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest również potwierdzenie dokonania wpłaty — możesz jednak zapłacić również bezpośrednio przez portal. Wysłanie wniosku możliwe jest po złożeniu podpisu profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Po wysłaniu otrzymasz również stosowne potwierdzenie.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.